ePSW - elektroniczna Platforma Statusu Wykroczenia

Straż Gminna w Człuchowie

Strona Główna / Regulamin

Straż Gminna w Człuchowie informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego podane zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.


Straż Gminna w Człuchowie czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych w tym serwisie. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Straż Gminna w Człuchowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.


Straż Gminna w Człuchowie nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. 'cookies' (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników w serwisie, co z kolei umożliwia nam lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

UWAGA! Serwer elektronicznej platformy statusu wykroczenia NIE JEST połączony z innymi podsystemami ani siecią wewnętrzną naszej jednostki. W systemie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe.
Serwer jest aktualizowany z opóźnieniem. W tej chwili dane w systemie są aktualne na dzień: 2015-11-25 18:37

| KONTAKT | REGULAMIN |


ePSW ver.300.1.0.0 Copyright © 2011 - Ireneusz Ruszczyk | (54195) 0 / 00263610 / 00112843