ePSW - elektroniczna Platforma Statusu Wykroczenia

Straż Miejska w Białym Borze

Strona Główna / Kontakt

Straż Miejska w Białym Borze

ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór
tel: (94) 37 26 108 , faks: (94) 34 72 050
e-mail: oswiadczeniasm@bialybor.com.pl
NIP: , REGON:
strona internetowa: http://www.bialybor.com.pl/
UWAGA! Serwer elektronicznej platformy statusu wykroczenia NIE JEST połączony z innymi podsystemami ani siecią wewnętrzną naszej jednostki. W systemie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe.
Serwer jest aktualizowany z opóźnieniem. W tej chwili dane w systemie są aktualne na dzień: 2014-12-22 01:43

| KONTAKT | REGULAMIN | REGULAMIN PŁATNOŚCI |


ePSW ver.0.1.0.1 Copyright © 2011 - Ireneusz Ruszczyk | (31119) 10468 / 00180475 / 00085416

lista banków